Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Gothem: Botvalde 6:1

En liten ladugård. Halva byggnaden i bulkonstruktion, andra halvan är knuttimrad.

Här finns även en äldre stenkällare.

Manbyggnad ersatt med bostadshus från sent 1900-tal.