Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Gothem: Medebys 1:4, 3:1

Grannlag med två parter som ligger öppet i landskapet.

Till parten Medebys 1:4 hör en obetydligt förändrad parstuga från tidigt 1800-tal, med en liten obetydligt förändrad brygghusflygel.