Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Gothem: Hangre 1:16, 1:27, 1:35

Gårdsmiljö med en tidig 1800-tals parstuga som är mycket lite förändrad. Ladugården i sämre skick.

Gården bildar grannlag med ytterligare två gårdar 1:16 och 1:35. Den senare med bebyggelse från 1800-talet.