Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Gothem: Suders 1:10, 1:16, 2:1, Vaters 3:1 och 3:2

Gård uppdelad på tre parter som ligger intill varandra. Byggnader från mitten av 1800-talet med många gårdsbyggnader bevarade.

Alla byggnaderna är mycket lite förändrade efter sekelskiftet.

Intill ligger gårdarna Vaters 3:1 och 3:2.

Manbyggnaden vid Vaters 3:1 är från slutet av 1800-talet.