Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Gothem: Kyrkebinge 1:45, 1:46, 1:48, 3:42

Bebyggelsemiljö med tre storbyggda parter från olika perioder av från 1700- och 1800-talet.

Byggnaderna är något förändrade.