Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Gothem: Jusarve 1:18, 1:29

Grannlag med två utskiftade parter som ligger på hedkanten med vägen slingrande mellan byggnaderna.

I grannlaget finns två för socknen karaktäristiska parstugor med frontspisar.

Byggnaderna är något förändrade.