Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Gothem: Kaupungs 1:13, 1:14

Mycket väl bevarad gårdsmiljö med en medeltida gårdspark med gårdsport (Kaupungs 1:13).

Till gården hör en stenlada från 1700-talet samt ladugård och en tidig 1800-tals parstuga med flygel.