Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Garda: Bjärges 1:25, 1:42, 1:45 Österby 1:11, 3:1, 4:1, 1:12

Bebyggelsemiljö med två gårdar och sex parter längs gamla vägen.

Ligger på gränsen mellan hed och åker.