Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Garda: Bjärges 1:45

Gårdsmiljö med en stor stenladugård ut mot vägen.

Portomfattningar huggna i sten.