Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Garda: Hägulds 1:9 Bjärges 1:12 Gamla affären

Byggnad i trä från 1880-talet med väl bevarade snickerier. Byggnaden ligger bakom affären.

Ladugård bakom manbyggnaden.