Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Garda: Tälleby 4:1, 1;23

Tälleby är en samlad bebyggelsemiljö bestående av tre parter.

Grannlaget innefattar två tvåvånings manbyggnader samt en yngre byggnad.

På Mellanparten är ladugården riven.

Tälleby 1:23 har en mycket lite förändrad tvåvånings manbyggnad.