Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Garda: Autsarve 1:40, 3:1, Bote 1:31

Bebyggelsemiljö bestående av fem parter som ligger på en kulle.

En del av det äldre bebyggelsemönstret finns kvar.

Byggnaderna är förändrade.