Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Fröjel: Sigdarve 1:22

Stor gårdsmiljö med obetydligt förändrade byggnader.

Tvåvånings manbyggnad med mangårdstak från 1843. Två flyglar och stort trämagasin.

Byggherren, en kvinna vid namn Hejdenberg var en tuff kvinna.  Hennes gravsten fungerar nu som viloplan på trappan till södra flygeln.

Bakom bostadshuset ligger ”kärleksgången”, en tunnel av hassel. Här gick man igenom när man gifte sig.