Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Fröjel: Puser 1:25, 1:26, Bofride 1:7

Grannlag bestående av tre parter med stora byggnader som ligger vackert på krönet mellan hed och åker.

Vägen leder mellan byggnaderna som ligger oregelbundet tätt intill varandra.