Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Fröjel: Nymans 1:11

Gårdsmiljö som ligger vackert på gränsen mellan åker och strandäng.

En stor allé leder fram till gården med en manbyggnad från 1850-talet.

Stor stenladugård med tröskvandring.