Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Fröjel: Alstäde 1:36

Gårdsmiljö med en låg 1700-tals parstuga med ett stort bakbygge.

Bakom manbyggnaden ligger en något yngre stenladugård.

Byggnaderna är obetydligt förändrade.

På storgården står ett gårdskors.