Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Fröjel: Alstäde 1:35

”Torpet Hallins” ligger vid vägen på hedmark avskiljt i socknen.

Mindre stenparstuga från slutet av 1800-talet med en liten brygghusflygel.

Byggnaderna är något förändrade.