Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Follingbo: Norrbys 1:41

En allé leder fram till en stor gårdsmiljö med en manbyggnad från 1880-talet i fonden.

Manbyggnaden renoverades under 1950-talet.

Till fastigheten hör två äldre reverterade bulflyglar med valmat tak.