Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Follingbo: Nygårds 2:1

Stor gårdsmiljö väster om kyrkan.

En stor djup tvåvånings manbyggnad, mycket lite förändrad.

Två reveterade bulflyglar renoverade vid sekelskiftet.

Norr om manbyggnaden finns en liten bulbod med prismatiska bular, blyfönster och gavelingång.