Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Eskelhem: Tjuls 1:34 Järnvägsstation

Tjuls i Eskelhem var en järnvägsstation längs den numera nedlagda järnvägslinjen Romakloster – Klintehamn.

1897 gick den första sockerbetstransporten till sockerbruket i Roma. 1898 öppnades linjen för allmän trafik.

Stationen var även bostad för stationsföreståndarens familj. Ersättningen till stationsföreståndaren var låg så man hade både djur och trädgårdsland för att klara uppehället.

Den reguljära tågtrafiken lades ned på Gotland 1960, men Tjuls station stängdes redan 1953 då persontrafiken upphörde. Numera fungerar stationshuset som ett museum som under sommaren är öppet för besökande.

Byggnad med  källare och uthus som är oförändrade även invändigt.

KÄLLA: Tjuls järnvägsmuseum ( www.tjuls.se)