Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Eskelhem: Liffedarve 1:15

Tidstypisk gårdsmiljö från början av 1900-talet med mycket väl bevarade byggnader som ligger inbäddade bland träden.

Den ljusgröna manbyggnaden i trä har rik snickarglädje och vänder sig ut mot vägen.