Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Eskelhem: Boleks 1:5, Rosenbys 1:3, 1:14

Grannlag bestående av tre kvarvarande parter med spår av den äldre bebyggelsestrukturen.

Manbyggnader från 1880-talet, mer eller mindre förändrade.