Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Djaupvik S:38, S:43 K Fiskeläge

Djupvik är ett välkänt fiskeläge i ett vackert naturläge med Lilla Karlsös profil mot horisonten i sydväst.
 

Här finns ett trettiotal bodar som ligger tätt tillsammans i tre rader. 

Mellan bodraderna i öster finns ett stort gistrum.

De flesta bodarna är uppförda mellan 1920-1960 men några äldre bodar från början av 1900-talet och 1800-talet finns bevarade.