Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Kronvald S:37 Fiskeläge

Kronvald ett litet fiskeläge med bodar i trä huvudsakligen från 1800-talet, varav några är bulbodar under faltak.
 

En bod med en garnskur (skyddstak) på gaveln är mycket gammal.

Vid Kronvald finns brygga och strandljugn (lysarstång som går att fälla upp och ner.)

Ursprungligen var Kronvald betydligt större. Förutsättningarna blev dock bättre i Djupvik vilket gjorde att fisket under 1900-talet till stor del flyttade dit.