Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Stora Karlsö 1:5 Fyrplats

Det kombinerade fyr- och bostadshuset uppfördes 1887 av kalksten som brutits på Stora Karlsö, efter ritningar av arkitekt John Höjer.

Fyren består av en tvåvånings byggnadskropp med bostäder i övervåning och ett åttakantigt fyrtorn mitt på västra långsidan. År 1974 automatiserades anläggningen varefter åretruntbevakningen på ön övertogs av tre tillsyningsmän.

Fyrvaktarebostaden av trä med rikt utformad locklistpanel i en våning tillkom 1891 efter ritningar av förste fyringenjören Emil Karlsson.

Fyrmästarebostaden uppfördes 1938 i trä som monteringsfärdigt Borohus.

Maskinhuset uppfördes vid 1900-talets början i trä i en våning under eternittäckt valmtak. En uthus- och avträdeslänga av trä i en våning är delvis uppförd 1887.

Fyrträdgården består av ett öppet, ängsliknande område imramat av ridåer med träd och buskar.

År 1905 infördes mistsignalering, som förbättrades 1911.

Fyren avbemannades 1989.

KÄLLA: Länsstyrelsen i Gotlands läns hemsida 2004, www.i.lst.se