Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Stjärnarve 1:3 Mejeri

Byggnad uppförd på 1890-talet med mejeriverksamhet fram till 1956-1958. 

 

På 1960-talet byggdes det gamla mejeriet om till smedja och fungerar sedan 2003 som bostad och verkstad.