Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Burge 1:7, 1:9 Salemkapell

Salem kapellet byggdes 1909 efter att ett äldre kapell brunnit ner.

Byggnaden såldes 1992 och har sedan dess använts som fritidsbostad.