Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lädarve 3:4 Idrottsplats

Idrottsplats med hockeyrink från 1950-talet.

Intakt läktare (alternativt domarbås).

Isen spolas fortfarande vintertid medan rinken sommartid används för varpaträning.