Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Hajstäde 1:10, 2:1

Obetydligt förändrad gårdsmiljö med en karaktäristisk påbyggd enkelstuga.

Bulladugård med portlider.