Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Bopparve 1:35

Mycket litet stentorp med kort bakbygge, troligen ursprungligen hantverkarbostad.