Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Grymlings 1:2

Stor gårdsmiljö som placerad på gränsen mellan åker och skog.

Vägen leder över storgården.

Nytt förråd i bulteknik uppfört 2010.

En äldre större ladugård ligger numer på Grymlings 1:5.