Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Bjärges 1:26, 1:43, 1:51

Unik bebyggelsemiljö med tre mycket väl bevarade parter på en mycket gammal boplats.

Detta är troligen de äldsta stenbyggnaderna med litet husdjup i socknen.