Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

*Eke: Bybod S:32 Fiskeläge

Bybod är ett exempel på ett avlägset beläget gårdsfiskeläge, bestående av ett par bodar i trä från 1900-talet.

Ingen sentida bebyggelse ligger i närheten.
 

Bybod avsattes för By gård och en part på Bölske i samband med laga skifte på 1800-talet.

Från 1920-talet har det funnits två bodar i fiskeläget. Norr därom finns några övergivna länningar i strandskogen.