Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Eke: Djaukrok S:27K, Fiskeläge

Djaukrok i norra Eke är ett rekonstruerat fiskeläge med bulbodar, varav någon har flistak.
 

Här finns ett stort antal länningar från ett äldre fiskeläge.

Djaukrok är ett bra exempel på att det går att bygga nytt, med genomtänkt idé om placering och utformning.
 
Djaukrok är en utpekad kulturhistoriskt särskilt värdefull fiskelägesmiljö i 1982 års kulturminnesprogram.