Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Eke: Alveskog 3:2

Stor tvåvånings manbyggnad med brygghusbakbygge som tidigare haft flistak.

Byggnaden ligger upphöjt i skogskanten och vänder sin norra gavel ut mot åkrarna och vägen.