Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Eke: Petsarve 1:34 (Byggnadsminne)

Manbyggnaden är uppförd i sten under flistak i parstugeform med två våningar.

Byggnaden uppfördes under 1700-talets slut och 1800-talets början.

Brygghuset är sammanbyggt med en bodlänga, båda med oregelbundet takfall, vars flacka baksidor är flistäckta.

Agtak

Ladugården har agtak och innehåller fähus med hövind samt vagnsbod. Agtaket bärs upp av en unik sidosulekonstruktion och södra gaveln uppvisar hög ålder med  tre vindögon.

Gården var i samma släkts ägo ända till 1920-talet, då den övertogs av Föreningen Gotlands Fornvänner.

Föreningen sålde fastigheten 1996.