Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Dalhem: Näsungs 1:12, 1:15

Grannlag med två brukade parter.

Tvåvåningsbyggningar obetydligt förändrade.

Grannlaget ligger i socknens utkant.