Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Bäl: Stenstugu 1:16

Gården Stenstugu har en parstuga från 1794, senare försedd med brutet tak.

 

Brygghusflygeln är jämnårigt med parstugan, medan ett inpanelat bulhus är äldre.

Ladugården i sten byggdes på 1880-talet.