Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Bäl: Sudergårde 2:2

Gårdsmiljö med stor manbyggnad på stenfot. Byggnaden som är uppförd cirka 1870 har en flerdelad plan. Den stora flygeln är uppförd i etapper under 1800-talet.

Bland ekonomibyggnaderna märks ett tvåvåningsmagasin i sten från 1700-talet.

Sudergårde 2:2 är den västra parten i grannlaget Stenstugu 1:16, Sudergårde 1:8 och 2:2