Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Bäl: Sudergårde 1:8 (Byggnadsminne)

Sudergårde 1:8 är en tät och genuin gårdsmiljö.

Manbyggnaden uppfördes som parstuga 1839, i sten i en våning med karaktäristiskt brutet tak och pulpetfrontespis.

Huset har en tidstypisk ockragul spritputs.

En invändig renovering genomfördes på 1890-talet och på 1910-talet tillkom den vackra snickarglädjeverandan.

Takkupor har tillkommit senare. Flygeln av sten är sannolikt den äldsta av gårdens byggnader, uppförd i början på 1800-talet.

Brygghus, smedja och svinhus

I väster finns brygghus från 1700-talets slut och i den östra en drängkammare. Smedjan och svinhuset, båda i sten, uppfördes på 1890-talet. Den senare har, längst i väster, även utrymmen för lamm och höns samt ett avträde.

Ladugård och magasin

Ladugården tillsammans med magasinet i resvirke i en våning med vindar i två plan, är de yngsta byggnaderna på gården och troligen uppförda under 1900-talets första årtionde och det förnyade spjälstaketet från samma tidsepok.

Västra delen av magasinet utgörs av en snickarbod.  

Sudergårde 1:8 är den södra parten i grannlaget Stenstugu 1:16, Sudergårde 1:8 och 2:2

KÄLLA: Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen Gotlands län, 2000-07-12.