Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Bäl: Stenstugu 1:16, Sudergårde 1:8 och 2:2 (Grannlag)

Grannlag av tre parter med två tillhörande Sudergårde, varav ett är byggnadsminne (Sudergårde 1:8).

Bygggnaderna är från olika tider.

Parterna är placerade, Stenstugu 1:16 i öster, Sudergårde 2.2 i väster och Sudergårde 1:8 i mitten.