Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Bäl: Lillbäl 3:1 och 7:2

Grannlag bestående av två parter med byggnader från 1700- och 1800-talet.

Byggnaderna till den södra parten (7:2) är mycket liten förändrade, manbyggnad med hög ej markerad sockel och brant tegeltak, brygghusflygel och ett litet tvåvånings stenmagasin.

Till Norra parten (3:1) hör en manbyggnad, inpanelat bulhus från 1700-talet.