Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Försvarsanläggningar: Flottans batterier i Fårösund

Under Krimkriget under 1860-talet hade Sverige problem att hävda sin neutralitet. Därför kom inloppen till Fårösundet att befästas med färdigställande år 1886.
 

Två batterier anlades vid det södra inloppet och ett vid det norra i Fleringe socken.

Vid det södra batteriet fanns framladdade kanoner medan det mellersta batteriet vid moderniseringen 1899 försågs med ett modernt artilleri med bakladdade kanoner.