Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Kvarnar Bunge

Gårdarnas väderkvarnar i Bunge förefaller att ha försvunnit tidigt.

Av de sju som fanns noterade år 1807 var endast en kvar på 1888 års karta. Det är sannolikt samma kvarn tillhörande Stux gård som finns kvar idag.

På Bungemuseet finns också intressanta kvarnar bevarade efter att ha flyttats hit.