Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Alléer Bunge

I Fårösund finns åtta alléer noterade för det allmänna vägnätet. 

Den allé som har flest träd (25 stycken lönn och poppel) är cirka 130 meter lång, längs väg 696.