Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Agtak Bunge

Efter Fårö är Bunge den socken som har flest agtak vid inventeringen 2001.

Av de elva bevarade kända byggnaderna som haft agtak finns nio som fortfarande är täckta med ag. Orsaken till denna bevarade skatt är förstås Bungemuseet som hyser byggnader med agtak även från andra socknar.

Kvar i Bunge på ursprunglig plats med agtaket ännu bevarat är bara ladugårdsbyggnaden vid Stucks 1:138.

Ladugården vid Stucks 1:138, i dag använd som förråd, är uppförd under 1800-talet. Den utgör en del i ett större byggnadsområde med två andra gårdsparter som även de har agtaksbyggnaderna bevarade, dock utan att det ligger ag på taken idag.