Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Kalkugnar Bro

I Bro finns sex genom åren kända kalkugnar.

Två kvarnar, varav en betecknats som en mila, var i bruk under första hälften av 1700-talet.

Sydväst om Tors gamla gård ligger en drygt två meter hög resta av en ugn. När produktionen avslutades är inte känt.