Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Kyrkbyn, Alskog

Alskog kyrka ligger tillsammans med prästgården (nu stiftsgård) och skolan mellan landsvägen och åkermarker.

Prästgården utgör en viktig del av kyrkmiljön med betydelsefullt miljöskapande värde för bebyggelsen i kyrkans närhet.

Kyrkogården har i öster en bevarad medeltida stiglucka med öppning i övervåningen mot kyrkogården.