Kontakt

Wisbygymnasiet
På Solrosenområdet finns programmen: BF, EE (dator- och kommunikationsteknik), EK, ES, HA, HT, HU, NA, RL, SA, TE, VO och IM. På Norra Hansegatan, Herkulesväg och Broväg finns programmen: BA, EE (elteknik), FT, SF och VF.

Besöksadress/reception
Sävehuset, Säves väg 10, Visby
Tfn: 0498-26 96 80
Ekonomi- och fakturafrågor besvaras på tfn: 0498-26 99 59, 26 95 27
E-post: wisbygymnasiet@edu.gotland.se
 
 
Postadress
Wisbygymnasiet
Region Gotland
621 82 Visby
 
Frånvaroanmälan av elever

Ladda ner appen ”Tieto Edu” från Android Google Play eller från iOS/iPadOS App Store till din telefon. 

Du som saknar möjlighet att använda appen ”Tieto Edu” hänvisas till att anmäla frånvaro via Wisbygymnasiets expedition på 0498 - 26 96 80.

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Försäkringsskydd för gymnasieelever

Olycksfallsförsäkring

Alla som studerar inom den kommunala gymnasieskolan omfattas av kommunens olycksfallsförsäkring under verksamhetstid.
 
Försäkringen gäller för ordinarie verksamhet i skolan, studiebesök, studieresor och praktik som anordnas av skolan samt resa till och från skolan. Försäkringen gäller inte under lov och annan fritid. Studerande som har praktik/APL omfattas av kommunens ansvarsförsäkring och i vissa fall även av den allmänna arbetsskadeförsäkringen.
 
Närmare upplysning lämnas av expeditionen.

Reseförsäkring

Som studerande inskriven på gymnasiet omfattas du av kommunens tjänstereseförsäkring vid resor i skolans regi eller vid resor och praktik som är sanktionerad av skolan.

Ansvarsförsäkring

Under praktik är våra elever försäkrade genom en ansvarsförsäkring i enlighet med ”praoklausulen”.

Ersättning för personskada vid APL

En elev som skadat sig under sin APL (arbetsplatsförlagt lärande) i gymnasieskolan har möjlighet att få ersättning.

 
Mer information om försäkringarna hittar du nedan.