Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Stationshus, Boge

Stationshuset flyttades efter järnvägens nedläggning först till en annan tomt i Boge och därefter till Vivlings i Hellvi. 

Stationnshuset har som tidigare rödmålad panel och vita foder.

Stationsnamnet Boge syntes ännu 1995 ovan ingången.

Det gamla papptaket har klätts om med plåt.